כפתורי הזמנה סיור חצי יום אל מוראנו, בוראנו וטורצ׳לו