כפתור הזמנה כרטיס משולב לאופיצי, פאלאצו פיטי וגני בובולי