כרטיס משולב לאופיצי, פאלאצו פיטי וגני בובולי – תפריט ניווט