כרטיס משולב לאופיצי, פאלאצו פיטי וגני בובולי – כפתור הזמנה