כפתור הזמנה סיור במרכז המחקר לפנדות, מקדש ווהאוו וטיילת ג’ינלי בצ’נגדו