כנסיית סנטה מריה דלה גרציה וציור הסעודה האחרונה – כפתור הזמנה