כפתורי הזמנה כרטיס משולב לקולוסיאום, למוזיאון הותיקן ולאוטובוס התיירים